Saturday, September 10, 2005

Menny Martin


Iba't Ibang Putahe ni
Menny MartinK'widaw!
Tagalog Klasiks #346
October 6, 1962


Iba't Ibang Putahe
Tagalog Klasiks #109
September 5, 1953