Tuesday, October 25, 2005

Vincent Kua Jr. Passes Away


Vincent Kua Jr. Passes Away
I just heard from Dennis Villegas that Vincent Benjamin Kua Jr., Filipino komiks writer and illustrator, has passed away. My sincerest condolences go to Vincent's friends and family.

"Ang isang manunulat ay kinakailangang may bukas na isip at malawak na pang-unawa. Sapagkat paano mo maisusulat nang maganda ang isang simpleng paksa o ang isang paksang mahirap maunawaan kung ikaw ay may makitid na pag-iisip at maikling pangunawa?"

-mula sa "Ang Pamamaraan ni Vincent Benjamin Kua Jr. sa Kanyang Mga Katha't Guhit"
Pagsulat ng Maikling Kuwento sa Komiks, 1984